Nieuwe Update: 29 september 2020.

De laatste wijzigingen i.v.m. de maatregelen door overheid en RIVM zijn in ROOD weergegeven.

Vanzelfsprekend willen we ook bij X Sport Bladel op een zo veilig mogelijk manier voor iedereen het gebruik van de sporthal (en sportzalen) zo veilig mogelijk hervatten. Helaas is door Covid-19 het gebruik van de Sporthal en al haar faciliteiten iets anders dan u bij ons gewent bent. Om zo lang en veilig mogelijk geopend te zijn voor gebruik zijn er een aantal maatregelen in het leven geroepen. Het is absoluut nodig om deze verkort weergegeven maatregelen met zijn allen goed na te leven.

ALGEMEEN

 •  Alle bezoekers moeten hun handen desinfecteren bij binnenkomst.
 •  Heb je (milde) klachten of is iemand in je huishouden positief getest op Covid-19 (Corona)? Blijf thuis en laat je testen!
 •  Zorg ervoor dat doorgaande routes altijd vrij blijven, met inachtneming van de 1,5 meter regel.

IN DE SPORTHAL

 •  Kom niet te vroeg! Bij trainingen maximaal 5 minuten voor aanvang van uw activiteit, bij wedstrijden maximaal 15 minuten voor aanvang van uw wedstrijd.
 •  Kom indien mogelijk in de benodigde sportkledij aan. Dit zorgt voor een betere en snellere doorstroming.
 •  Houdt altijd de aan u toegewezen kleedruimte aan. Is het maximaal aantal toegestane aanwezigen bereikt, dient u te wachten tot er plaats is voor u.
 •  Het is verplicht om schoeisel te wisselen. U mag niet met buiten gedragen schoenen de sporthal (of tussen gang) betreden.
 •  Neem uw kleding en overige materialen mee naar de sportvloer, zodat de kleedruimte zoveel mogelijk leeg achterblijft.
 •  Douchen is toegestaan, echter zijn er een beperkt aantal douches per kleedruimte beschikbaar.
 •  Volg, indien aanwezig, de voorgeschreven looproutes.
 •  Het is niet toegestaan om op de sportvloer aanwezig te zijn als u geen actief onderdeel uitmaakt van de activiteit welke op dat moment plaatsvindt.
 •  Warmlopen is alleen toegestaan op de sportvloer. Niet in de gangpaden bij de kleedruimtes. Vraag de beheerder of coördinator naar de mogelijkheden.
 •  Bij wedstrijden verzoeken wij de tegenstanders van de thuisspelende vereniging om een registratieformulier in te vullen. Hierop dient u alleen namen in te vullen voor een eventuele ondersteuning bij een bron-
   contactonderzoek. Na 14 dagen worden deze formulieren vernietigd.
 •  Houd bij binnenkomst rekening met andere bezoekers; schud geen handen en blijf niet hangen in de entree.
 •  In ons sportcafé is een beperkt aantal plaatsen (46 30 zitplaatsen) het kan dus voorkomen dat het X Sportcafé vol is. Je kan dan wachten tot er iemand weggaat of zelf besluiten niet naar binnen te gaan.
 • Alle bezoekers van het X Sportcafé zijn verplicht zich te registreren, en de gezondheidscheck in te vullen.
 •  Houd altijd 1,5 meter afstand, zowel in de sporthal als in het X Sportcafé.
 •  Materialen van de X Sporthal blijven in de sporthal, en materialen van het Pius X – College (sportzalen) blijven in de sportzalen. Onderling verplaatsen is niet toegestaan.
 •  Na gebruik dienen alle gebruikte materialen te worden gedesinfecteerd en opgeruimd volgens de voorbeeldfoto’s.
 • Iedereen verlaat na haar/zijn sportactiviteit zo snel mogelijk de X Sporthal en/of de Sportzalen/sportlokalen van het Pius X – College.
 • Er is over de gehele sportlocatie GEEN publiek toegestaan.
 • Bij wedstrijden van jeugd tot en met 17 jaar worden de chauffeurs van de gastverenigingen aangemerkt als begeleider. Deze mogen aanwezig zijn in de sporthal tijdens de wedstrijd, maar dienen wel 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Houdt ook dit aantal begeleiders zo laag mogelijk. Geen begeleider per kind.
 • Ook deze begeleiders dienen van schoeisel te wisselen zodat men met zuivere schoenen de sporthal betreed.
 • Thuispubliek is tijdens trainingen en/of wedstrijden niet toegestaan over de gehele sportlocatie.
 • Voor elke sporter is van toepassing; is jou sportactiviteit klaar, verlaat zo snel mogelijk de sportlocatie. Kijken bij een volgende activiteit is niet toegestaan.

KLEEDRUIMTES

 •  Voor de kleedruimtes behorende bij de Sporthal is voor personen vanaf 18 jaar en ouder een maximaal aantal aanwezigen van 6 toegestaan. Hierbij dient men de 1,5 meter afstand aan te houden.
 •  De 1,5 meter regel dient ook te worden aangehouden tijdens het douchen.
 •  De laatste aanwezige per gebruikersgroep (team) desinfecteert met daarvoor aanwezige materialen (doekjes en spray) de kraan, wasbak, klinken, toiletbril en spoelknop van het toilet. Zorg ervoor dat gebruikers na u ook veilig gebruik kunnen maken van de beschikbare kleedruimte.

SPORTZALEN

 •  In de sport en/of gymzalen welke onderdeel zijn van onze sporthal (Pius X – College) is aanwezigheid van niet sporters niet toegestaan. Bij trainingen en/of wedstrijden zijn in deze kleine zaaltjes alleen de mensen
   aanwezig welke direct actieve deelnemer zijn aan de betreffende activiteit. Geen ouders. verzorgers, geblesseerde sporters of overige toeschouwers.
 •  Voor de kleedruimtes behorende bij de sportzalen/gymlokalen is voor personen vanaf 18 jaar en ouder een maximaal aantal aanwezigen van 7 toegestaan. Hierbij dient men de 1,5 meter afstand aan te houden.
 •  De 1,5 meter regel dient ook te worden aangehouden tijdens het douchen.
 •  In de kleedruimtes van de sportzalen zijn zitplaatsen en doucheplekken niet gemarkeerd.

TRIBUNE

 •  Zitten is verplicht op de tribune. Publiek is NIET toegestaan. De tribune blijft gesloten. 
 •  Op onze tribune bevinden zich 250 stoeltjes. Tijdens deze Covid-19 periode mogen er daarvan maximaal 60 in gebruik worden genomen.
 •  Men mag alleen plaatsnemen op die stoelen welke niet afgeplakt of gemarkeerd zijn als niet zitplaats.
 •  De trappen zijn opgenomen in de looproutes en daardoor niet bestemd als zitplaats.
 •  Het is toegestaan om met maximaal twee personen naast elkaar te zitten, ook al bent u geen gezamenlijk huishouden.
 •  Het is niet toegestaan om met meerdere mensen naast elkaar te zitten ook al betreft het een gezamenlijk huishouden.
 •  Het kan voorkomen dat alle beschikbare zitplaatsen bezet zijn, Dan is er helaas op de tribune voor u geen plaats. U mag niet op de tribune wachten tot er plaatsen beschikbaar komen.
 •  Het is toegestaan om in het X Sportcafé aangekochte drankjes en etenswaren te nuttigen op de tribune.
 •  Wij vragen aan de bezoekers van onze tribune om er zorg voor te dragen dat de tribune netjes wordt achtergelaten, en dat ook bij het verlaten van de tribune de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen.
 •  De tribune is geen speelplek.
 • Het is niet toegestaan om de sporthal en het gangpad als vervangende tribune te gebruiken.

HORECA (GESLOTEN PER 29 SEPTEMBER 2020)

 •  Het X Sportcafé is een commerciële partij binnen de X Sporthal.
 •  Het X Sportcafé biedt tijdens deze Covid-19 periode en de daarbij behorende maatregelen toegang aan maximaal 46 30 personen.
 •  U krijgt het verzoek om u zelf te registreren als bezoeker, dit is niet verplicht.  
 • Alle bezoekers van het X Sportcafé zijn verplicht zich te registreren, en de gezondheidscheck in te vullen.
 •  Het is verplicht om te zitten, en u mag de stoelen en/of tafels niet verplaatsen om als team bij elkaar te zitten.
 •  Zijn alle zitplaatsen bezet, dan is het X Sportcafé helaas vol. Wij verzoeken u dan om een andere keer terug te komen.
 •  Het is toegestaan om te lopen om: een bestelling te plaatsen aan de bar, het toilet te bezoeken of het horeca gedeelte te verlaten.
 •  Volg zoveel mogelijk de aangegeven looproute(s).
 •  Het X Sportcafé is geen speelplek.
 • Ondanks dat wij GEEN kantine zijn, heeft de overheid besloten om ALLE horeca gelegenheden op of in sportgelegenheden te SLUITEN. Met sportieve tegenzin respecteren wij deze overheidsbeslissing. Uiteindelijk is deze genomen om Covid-19 onder controle te krijgen.

COÖRDINATOR

 •  Tijdens wedstrijden/toernooien, zijn er corona coördinatoren aanwezig.
 •  Deze coördinatoren zijn vrijwilligers en dienen voor ons als X Sport Bladel ter ondersteuning.
 •  Deze coördinatoren verdienen onze, maar ook uw waardering en respect voor hun vrijwillige bijdragen.
 •  Bij voorvallen welke niet zijn opgenomen in de protocollen, mogen de beheerders van de sporthal en/of de coördinatoren deze aanpassen om uw veiligheid maar ook die van de sporters
   andere aanwezigen en hen zelf te beschermen tegen Covid-19.

TOT SLOT

 •  Wij rekenen op uw aller medewerking voor het laten slagen en het veilig in gebruik nemen van de X Sporthal en al haar faciliteiten.
 •  Alleen dan houden we het veilig gebruik zolang mogelijk in stand.
 •  Wij begrijpen dat de regels niet overal dezelfde zijn, en dat er daardoor misverstanden kunnen voorkomen.
 •  Bedankt voor het begrip en het naleven van de regels zoals die voor onze Sporthal van toepassing zijn.
 •  Deze protocollen kunnen dagelijks door de overheid, het RIVM, de veiligheidsregio Brabant Zuid Oost en gemeente Bladel worden gewijzigd.
 • De wijzigingen in deze protocollen zijn met rood aangegeven.

Wij danken iedereen voor haar/zijn medewerking.
Alleen SAMEN krijgen we Corona onder controle.