KEMPEN – De Kempengemeenten willen bewegen toegankelijker maken voor mensen in armoede, inwoners met een beperking en ouderen. Ook moet er verbetering komen in de motorische vaardigheden van Kempische kinderen.

Dat valt te lezen in het Kempisch Sport-en Beweegakkoord dat de Kempengemeenten Bergeijk, Eersel, Reusel-De Mierden en Bladel samen hebben opgesteld. In 2016 voldeed 54,8% van de Kempenaren aan de bewegingsrichtlijn uit 2017 (tenminste 2,5 uur per week matig intensief bewegen). De vier gemeenten willen nog meer inwoners aan het sporten en bewegen krijgen.

Inclusief

Speciale aandacht moet er komen voor een ‘inclusief sportklimaat’. De Kempengemeenten willen drempels gaan weghalen voor doelgroepen die vaak belemmeringen ervaren om te gaan sporten of bewegen, zoals mensen in armoede, senioren, en inwoners met een beperking of een migratieachtergrond. De gemeenten zijn bereid deze groepen eventueel financieel een steuntje in de rug te geven zodat zij het lidmaatschap van een sportclub kunnen betalen. Er bestaan al financiële regelingen met dit doel. Daar zou meer bekendheid aan moeten worden gegeven, volgens de gemeenten. Het is niet ondenkbaar dat sportaccommodaties aangepast gaan worden om die toegankelijker te maken voor mensen met een beperking.

Buitenschools programma

Daarnaast maken de Kempengemeenten zich zorgen over de motorische vaardigheden van jongeren en kinderen. Die moeten meer in beweging komen. Een buitenschools sportprogramma in het voortgezet onderwijs zou daarbij kunnen helpen: deze optie wordt verder verkend. Een andere ambitie is de buitenomgeving zo aan te passen dat die uitnodigt tot bewegen. De gemeenten denken daarbij aan een beweegtuin in ieder Kempisch dorp, of speciale skeelerroutes. Net als in andere gebieden in Nederland hebben veel Kempische sportverenigingen het moeilijk door terugloop in inkomsten en vrijwilligers. Verenigingen moeten daarom toekomstbestendiger worden, zo is in het Sportakkoord opgenomen. Het delen van materialen en accommodaties met andere organisaties kan een manier zijn om de kansen op voortbestaan te vergroten, aldus de gemeenten.

Platform

Themagroepen gaan met de diverse doelen aan de slag: daarin zijn onder andere gemeenten en sportverenigingen vertegenwoordigd. Een zogenaamde kopgroep (met leden vanuit de gemeenten en themagroepen) houdt de regie over uitvoering van het gehele Sportakkoord. Ook wordt er een permanent Kempisch Sport en Beweegplatform opgericht, een samenwerking tussen gemeenten, zorg, bedrijven, onderwijs, sportverenigingen-en scholen. De gemeenten krijgen jaarlijks een budget van 50.000 euro van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om in 3 jaar de plannen in het akkoord uit te voeren.

 

Judith Evertse 21-09-20, 16:46 Laatste update: 17:27 Bron: ED