1. Het betreft een interne competitie voor seniorenteams van verenigingen welke trainen en/of meerdere wedstrijden spelen in de X Sporthal te Bladel.
  2. Punten worden verkregen uit resultaten behaald in de reguliere wedstrijden door de deelnemende teams. Voor elke gewonnen wedstrijd ontvangt men 3 punten, voor elke gelijkgespeelde wedstrijd ontvangt men 1 punt, en voor elke verloren wedstrijd ontvangt men geen (0) punten. Daarnaast ontvangt met 1 extra punt voor elke gewonnen wedstrijd. Dat bepaalt het puntentotaal per team. Dit is alleen van toepassing op reguliere wedstrijden welke men speelt in competitie verband. Vriendschappelijke/oefenwedstrijden zijn uitgesloten. Op het einde van het seizoen worden per deelnemende team de behaalde punten opgeteld. Het team met de meeste punten is de uiteindelijke winnaar van de interne X Sport Competitie voor seniorenteams.
  3. Bij een gelijke stand bepaalt het aantal gewonnen thuiswedstrijden (in de X Sporthal gespeelde wedstrijden) de winnaar. Is de stand dan nog gelijk dan is het team met het meest gespeelde wedstrijden de winnaar. Is er dan nog sprake van een gelijke stand, dan zal tijdens de feestavond (prijsuitreiking) live via het lot bepaald worden wie er winnaar is over het betreffende seizoen.
  4. X Sport Bladel stelt een wisselbeker beschikbaar, welke tijdens de feestavond (prijsuitreiking) overhandigd wordt aan het winnende team. Deze wisselbeker dient echter aanwezig te blijven in het sportcafé zodat kans op schade of zoekraken beperkt blijft.
  5. X Sport Bladel zorgt ervoor dat het winnende team gegraveerd wordt op de wisselbeker.
  6. De wisselbeker blijft eigendom van X Sport Bladel, mits een team drie opeenvolgende seizoenen met de prijs aan de haal gaat.
  7. Voor het team met het laagste gemiddelde zal per seizoen een rode lantaarn beschikbaar worden gesteld.
  8. Op het einde van het seizoen, als alle deelnemende teams klaar zijn met hun competities zal er een feestavond plaatsvinden in het X Sportcafé waarop de eindstand en uiteindelijke winnaars bekend zullen worden gemaakt.
  9. Er vindt tussentijdse communicatie plaats aangaande tussenstanden, zodat ieder team kan inzien hoe men ervoor staat.
  10. In geval van onvoorziene/onvermelde zaken welke van invloed kunnen zijn op de uitslag van deze competitie zal er overleg plaatsvinden tussen X Sport Bladel en de betreffende belanghebbende teams, om zo tot een oplossing van een eventueel ontstane situatie te geraken.