Op vrijdag 1 maart 2019 was het dan zover, de avond voor carnaval waar diverse verenigingen welke gebruik maken van de X Sporthal hadden kandidaten aangeleverd voor de X Sportman/vrouw verkiezing carnavalesk 2019. Na een leuke en spannende vriendschappelijke strijd werd uiteindelijk de deelneemster van korfbal vereniging Bladella, te weten Nienke Hendrikx – van Limpt uitgeroepen tot X Sportvrouw 2019.

Maar liefst 4 teams namen deel aan dit sportieve carnavalsbal wat voor de eerste maal werd georganiseerd in Bladel in het X Sportcafé van Miriam en Christian Goossens. Diverse spellen waren uitgedacht om voor de in grote getallen opgekomen aanwezigen te vermaken. Spellen zoals de PC55 & Kempenaers quiz, de Algemene Kennisronde, een Playback ronde, Take A Shot moment, Mystery guest, verzamelspel en een echt rode draad spel werden uitgevoerd alsof ieders leven er vanaf hing.

Rode Draad

Bij het rode draad spel wat drie maal gespeeld werd op deze vrijdag avond, was het de bedoeling dat men met een rietje vanuit een bak gevuld met erwten binnen één minuut zoveel mogelijk erwten verplaatste naar een bakje aan de andere zijde van de tafel. Er werd gezogen, gezucht, en gelachen door de opmerkingen vanuit de zaal, maar ook de reacties op hun eigen acties door de deelnemers. Het lijkt makkelijker dan het uiteindelijk was. Voor elke overgeplaatste erwt verkreeg men één punt.

PC55/Kempenaer Quiz

De deelnemers waren vooraf geïnformeerd dat men er rekening mee diende te houden dat men vragen moest beantwoorden uit de PC55 en de Kempenaer van week 5 2019. Als men beide kranten bijhad, dan had men de eerste twee punten voor dit onderdeel van het spel al binnen. Men kreeg maar liefst 30 minuten om als groep alle vragen welke men op mocht en kon zoeken in beide regionale kranten van een antwoord te voorzien. Alle deelnemende verenigingen (BCBH Badminton, VC Bladel, BC Bladel & KV Bladella) gingen er volledig voor om dit tot een goed einde te brengen. Uiteindelijk werden alle vragen door drie teams van het juiste antwoord voorzien en helaas voor hen was er ook een team dat twee vragen met een fout antwoord had ingeleverd.

Algemene Kennis Quiz

Algemene kennis is een groot begrip in deze. Vooraf had men met elkaar afgesproken dat de antwoorden opgezocht mochten worden door de achterban. Misschien moet over deze variant nog eens worden nagedacht door de organisatie, want mede doordat men de antwoorden online mocht opzoeken bracht dit snel vele goede antwoorden, maar ook discussies te weeg omtrent de gegeven antwoorden. Uiteindelijk zag iedereen gelukkig in dat het om een spel ging, en werd het een jolige spelronde waarbij iedereen serieus voor de goede antwoorden ging. Een vraag was bijvoorbeeld; “op welke dag werd de X Sporthal geopend?” het goede antwoord hierop was natuurlijk vrijdag.

Mystery Guest

Doordat er een riante uitloop was ontstaan door de uitvoering van de spellen, zat er in de keuken van het X Sportcafé al ruim een uur iemand te wachten in een bloedheet apenpak (in bruikleen gesteld door Robbies Stuntpaleis). Uiteindelijk mocht hij of zij de arena betreden en werden er een tiental vragen op deze aap afgevuurd. Deze mochten alleen beantwoord worden door ja of nee te schudden met het hoofd. Na vier vragen dachten de deelnemers toch al wel te weten wie deze mystery guest was en kwam de aap uit de mouw, als Peter Bons.

Playback

De deelnemers hadden kosten nog moeite gespaard om een heuse playback act in te studeren. De jury (Anita Beekman, Ruud van Beek en Albert Leenders) beoordeelde de optredens en er viel geen enkele onvoldoende. KV Bladella (Nienke) behaalde deze ronde uiteindelijk de meeste punten doordat zij als groep het kampioenslied van KV Bladella van vorig seizoen playbackte en sommige zelfs live mee zongen. Zelfs de polonaise ging tijdens hun optreden door de zaal.

Take A Shot

Alle deelnemers waren gelukkig minimaal 18 jaar, waardoor de Take A Shot Ronde met een gerust hart kon worden uitgevoerd. Velen mochten (en wilde) de deelnemers bijstaan in het proeven van de aangeleverde shotjes. Vele antwoorden passeerde de revue maar velen werden er toch fout geraden. Uiteindelijk had vaste klant van het X Sportcafé Hein van Beers (BC Bladel) de meeste goede antwoorden. (5 op 7)

Verzamelen

Als laatste onderdeel verkreeg men een briefje met daarop attributen welke men binnen 7 minuten diende te verzamelen. Men mocht voor het verzamelen van deze spullen het pand verlaten, echter werd men op het hart gedrukt, dat alle verkeersregels zoals alcohol en verkeer dat die niet samen gaan, en maximum snelheden binnen een bebouwde kom nog steeds van toepassing waren en dat de organisatie uitging van eenieders gezonde verstand. Gelukkig hield iedereen zich aan deze regels en werd het een hilarisch verzamelspel, waarbij één team het zelfs voor elkaar kreeg de gevraagde keukentrap in een tasje aan te leveren.

Uitslag

Toen de jury alle punten bij elkaar geteld had, tijdens een optreden van Zanger Maarten Verhees werd uiteindelijk de uitslag bekend gemaakt en werd duidelijk dat de eerste titel X Sportman/vrouw naar Nienke Hendrikx – van Limpt van korfbal vereniging Bladella ging. De avond ging tot slot door tot in de laatste uurtjes en links en rechts werd verteld dat diegene die niet aanwezig waren echt iets gemist hadden en volgend jaar er zeker bij moeten zijn. Dus voor herhaling vatbaar.

 

1 = KV Bladella (Nienke)
2 = BCBH Badminton (Rob)
3 = BC Bladel (Hein)
4 = VC Bladel (Merlin)